Om du vill köpa eller sälja: Köpa
Område för sidan: Allt av intresse, gärna teknik
Språk på sidan: Tyska
PageRank på sidan: 1+
Var länken kommer ligga (startsida, antal interna sidor): Allt av intresse
Eventuella krav på sidan du vill köpa länk av: Ej porr eller gambling