Jag har tagit över förvaltningen av hemsidan till en golfklubb. Problemet är att det finns både ett aktiebolag (Reftele Golf AB) som äger banan och en förening (Reftele Golfklubb) som hyr banan av aktiebolaget (en konstruktion av ekonomerna).

Om man bara söker på "Reftele golfklubb" får man upp korrekt information om klubben och adressuppgifter för denna. Men om man söker på "Reftele Golf" får man istället upp information om aktiebolaget och adressuppgifter för det.
Jag tror att de flesta söker på bara "Reftele golf" vilket innebär att de får helt fel adress. Däremot pekar Google på rätt hemsida.