Hej!

Jag har lite funderingar på länkning till alternativa sidor på andra språk. Jag har läst att man ska använda xhtml:link-element med attribut rel="alternate", hreflang och href för att peka ut samma sida på andra språk. Typ:

<url>
<loc>http://www.example.com/english/</loc>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="http://www.example.com/deutsch/"/>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de-ch" href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/"/>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.example.com/english/"/>
</url>

Dock finns det elementet inte med i XSD:n på sitemaps.org så vår validering klagar, så då började jag undra hur pass etablerat det är. (Rent tekniskt får vi problem med att skapa sitemappen med JAXB om vi använder XSD:erna på sitemaps.org, men det är en teknisk fråga som jag kan gälla om på något annat forum. )

Följdfrågan blir givetvis, hur viktigt är det att ha med de relativa länkarna på olika språk?

Vad blir effekterna av att ha denna typ av korsreferenser i sitemappen? Vad blir konsekvenserna av att inte ha den?

Får "samma sida" på olika språk samma rankning om de länkar till varandra enl ovan?

Om jag som svensk söker med engelska sökord och den engelska sidan matchar, kommer länken på t.ex. google länka mig till den svenska sidan om sidorna länkar till varandra i sitemappen enl ovan?

Mvh,
Andreas