Hvis man lager en tekst/artikkel som er forholdsvis lang. F. eks. rundt 4000 ord. Hva vil da være best for å oppnå maksimal SEO uttelling?:

  • Kjøre hele artikkelen i et innlegg eller side.
  • Kjøre hele artikkelen i et innlegg eller side.
    Dele opp artikkelen i flere mindre innlegg/sider og lenke mellom dem med en form for innholdsfortegnelse? En hovedside med undersider?