I bla optimeringssyfte ska jag gå över från http till https för en webbutik som har ca 200 sidor. Jag vill ju att Google ska ha kvar alla sidor indexerade men bara börja läsa in https istället. Lägger en 301 och tänker mig nedanstående kod direkt i htaccess. Blir det rätt?

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]


Tack för svar på förhand och trevlig sommar!