Vi överväger att införa en exit-intent-popupruta för att öka konverteringen. Är det troligt att vi kommer straffas SEO-mässigt av en sådan? Skillnad mellan desktop och mobilt?