Hej,

Följande finns att läsa på Lotteriinspektionens hemsida;
Det är inte tillåtet att länka till spelsajter som saknar svenskt tillstånd
Publicerad: 2018-12-27

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat beslut i ett antal mål avseende främjande. Domstolen meddelar inte prövningstillstånd och därmed står kammarrättens avgöranden fast.

Det avser följande mål:

JCDecaux Sverige AB
A City Media AB
TV4 AB
TVNU Sweden AB
Svenska Hockeyligan AB
Blocket AB
AB Kvällstidningen Expressen
Aftonbladet Hierta Aktiebolag
Främjandeförbud
Det är enligt 38 § lotterilagen (1994:1000) förbjudet att i yrkesmässig verksamhet, eller annars i förvärvssyfte, främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. I den nya spellagen (2018:1138) finns ett motsvarande förbud mot främjande av olovligt spel (19 kap. 2 §).

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.

Ny spellag från 1 januari 2019 men samma regler
Även i den nya spellagen, som träder i kraft den 1 januari 2019, är det förbjudet att främja olovligt spel i Sverige.
Länken är just nu https://www.lotteriinspektionen.se/p...skt-tillstand/
men eftersom LI byter namn till spelinspektionen efter årsskiftet lär denna länk ändras.

Vilka sajter som har fått licens kan hittas på
https://fondanalys.se/2018/12/21/spe...tt-spellicens/
LI har också denna lista, men som sagt den länken kommer ju bytas ut.