hej, blir mer och mer nyfiken på SEO och internetmarknadsföring.

Jag tänker först och främst ur ett direkt investeringsperspektiv.
kan man köpa ett antal färdiga sidor för att få avkastning på kapitalet? vad behövs för insatser (och kostnader) för att "drifta" sidorna? vad kan göra att intäkter och kostnader ökar eller sjunker över tid?

Tacksam för all input.