Är det någon som har arbetet med Expression engine ur SEO perspektiv?

Skulle uppskatta era erfarenheter kring hur väl anpassat verktyget är ur SEO perspektiv, samt vilka begränsingar som finns.