Jag pekade ju för ett tag sedan på att Google hade gjort algoritmförändringar avseende det jag brukar kalla "huvudsidor". En del var då tveksamma men nu kan väl knappast någon tvivla på det när nu den oseriösa delen av svenskt media gått ur sökresultaten.

Huvudsidor går ju att arbeta seriöst respektive oseriöst med. Här tänker jag peka på några faktorer som jag menar är nya och som är viktigt att känna till för de som arbetar seriöst med huvudsidor.

Jag tror inte att den här kunskapen kan missbrukas av de tidningar och aktörer som spammade sönder sökresultatet med en massa skit tills de gick ur sökresultaten nyligen. Annars hade jag inte valt att göra den här postningen.

Innan jag tar upp den frågan tar jag möjligheten här att sammanfatta hur vi arbetar med dessa sidor och hur vi anser att det skapar värde för läsare, ger oss mer intäkter och gynnar ranking på Google. Jag tror att det kan vara av värde för många eftersom vi arbetar så pass länge med huvudsidor och nu har stor erfarenhet av det.

1. Vad är en seriös huvudsida?
Det kan man ha olika åsikter kring. Vi arbetar med huvudsidor och på ett sätt som jag menar är seriöst och användbart för läsaren. Ett exempel på en huvudsida är denna om C-vitamin:
httpx://www.nyfikenvital.org/?q=node/170

2. Värde för läsaren
Dess syfte är att i dess start ge läsarvärde enligt:

1) Kort sammanfatta vad C-vitamin är.
2) Länka till alla forskningsnyheter om C-vitamin som publicerats.
3) Presentera utlänkar till sidor som ger information som saknas på vår huvudsida.
4) Ge utlänkar till sidor som ger fördjupad information om något som nämns kort. Detta är ett mellansteg som vi har nu som senare ska bli referenser när vi kan prioritera ny IT-utveckling för det.
5) Presentera icke sökmotorvänliga länkar till annonsörer som säljer C-vitamin. En del läsare kommer ju in som egentligen vill handla.

Efter start ska en kontinuerlig utveckling ligga. I detta ligger:
1) Ny kunskap som vi inte presenterat som forskningsnyheter ska tas in.
2) Bakgrundsinformation, t.ex. historik om hur C-vitamin upptäcktes, läggs in.
3) Språk och bild förbättras där behov finns.
4) Ev. felaktigheter eller otydligheter korrigeras.
5) Kunskap från forskningsnyheter som har begränsat värde som en egen sida sammanfattas och tas in. Ursprungliga sidor för dessa redirectas till huvudsidan (* se kommentar sist).

Därmed blir artikeln aldrig gammal och dess värde växter över tiden.

3. Ökad ranking på Google
Att man uppdaterar material och att det växer värderas av Google. Men där kan jag säga att det värdet nyligen minskat tydligt om du inte låter Google casha sidan. Jag såg att värdet gick ner och när vi av en annan anledning satte på Google cach gick det tillbaka som tidigare. Google tycks med andra ord vilja kunna se en historik för att se att det inte är något missbruk.

Att huvudsidan byggs ut med mer information innebär också att du kommer få fler träffar på den på kombinationssökningar. Antag t.ex. att huvudsidan om C-vitamin inte berörde att tillräckligt C-vitamin från kosten kan förebygga cancer. När den kompletteras med sidan information kan man också få träffar på kombinationen "c-vitamin cancer" (länk till sökresultatet).

5. Ökat ekonomiskt värde
När en väsentlig utveckling av huvudsidan skett ändras datum för sista uppdatering. Därmed hamnar artikeln högst upp i pagination för artiklar och den kommer på första sidan och syns dessutom till höger på alla sidor.

Genom att sidan har funnits innan ofta ganska länge finns vanligen ett antal Adsense-annonsörer som specifikt har bjudit på nyckelordet. Huvudsidan får när den kommer på första sidan igen o.s.v. mer trafik från återvändande läsare och läsare som når den från andra nyckelord.

Vidare finns en sida som tydligt handlar om nyckelordet. Det är denna som Google när saker fungerar som tänkt visar som första alternativ. Det underlättar för all annonsering.

Därmed ger dessa två faktorer ökad intäkter från den uppdaterade huvudsidan.

Av denna anledning (där till är vi av nöd tvugna) gör vi uppdateringar oftare för sidor med värdefulla nyckelord. Också för sidor som får mycket trafik från Google. Men alla huvudsidor har ett minsta uppdateringsintervall.

6. En parentes från historien
Ännu längre tillbaka kunde man dessutom få en extra boost p.g.a. en bugg (eller vad man vill kalla det) därför att sökresultaten räknades om sällan. När artikeln gick ut på första sidan tilldelades den PR från den starka första sidan om den då låg där när omräkning av SERP skedde.

När den gick ut minskar ju dess PR men eftersom SERP:en räknades om sällan låg boosten ofta kvar ofta ca 3 - 5 veckor.

7. Nytt att tänka på för huvudsidor
Tidigare om man publicerade en tunn nyhet om t.ex. C-vitamin så var det ju ingenting som vi lade en länk till från huvudsidan. Tunna nyheter har ju helt enkelt inget långsiktigt värde. Istället är det något kul eller ovanligt som kan dra RSS-läsare.

Nytt nu med Google är att om ett väsentligt antal interna sidor länkar till huvudsidan utan att denna länkar tillbaka så kommer Google ogärna visa huvudsidan som alternativ när man söker på nyckelordet. Det finns en marginal där så det behöver inte alls vara 1 - 1.

Också nytt är något som man kanske kan kalla färskhetsfaktor. Detta är något som jag menar till stor del har ersatt hur Google tidigare arbetade med PR internt på sidan. Vilket är helt rimligt.

Färskhetsfaktorn kan påverka huvudsidor negativt. Att möta upp detta genom att uppdatera huvudsidan samtidigt och publicera om den på första sidan fungerar dåligt. Därmet att länka huvudsidan från nyheten och i texten runt den länken ange att mer information om C-vitamin finns där fungerar bättre. Det tillskillnad mot att bara länka huvudsidan med något rad om att mer information finns vilket fungerar sämre men ibland.

Resultatet blir då normalt att huvudsidan visas som första alternativ i SERP medan nyheten från plats två.

* Om konsolidering
Att ha en massa nyheter är inte alls alltid särskilt bra trots vad alla påstår. De flesta som pratar med massa om att spara en massa nyheter är just inga som har någon sajt med mycket trafik. Det är istället personer när man tar sig en titt på dem sådana som gör små smala specialistsidor med lite innehåll: made for adsense. Inget fel med det nödvändigtvis men de har ingen erfarenhet av stora publicistsajter. Men pratar på gör de ändå.

Typiskt när nyheter är gamla är det kombinationssökningar som de kan ge. Men ofta rankar du bättre på dessa kombinationer om du lyfter in informationen i huvudsidan. Orsaken är helt enkelt att den har mer länkkraft där. Vidare får du möjlighet till fler kombinationer då fler subområden inom huvudordet finns samlat.

Alternativet är ju att både spara nyheten och ta in informationen. Men spar du en massa skit smetar du ut länkkraft. Ta som exempel en titt på hur bra våra stora tidningar rankar. Inte särskilt imponerande jämfört med deras potential. Vidare är det lätt att straffas av Google om man gör detta fel.