En allmän tes är ju att länkar mellan olika domäner värderas mer. Hur det är med det allmänt kan jag inte bedöma då jag bara äger en domän. Men jag har en del privata bloggar kring områden som intresserar mig eller som jag har för att spara information, länkar och nyheter för framtida användning.

En sak jag noterat som går emot den här allmäna tesen är att djuplänkar mellan bloggpostningar är mer effektiva när de sker inom samma bloggsamhälle. D.v.s. en länk från en bloggpostning från en Wordpress blogb till en annan Wordpress blogg tar mer än om den länkats till Blogger.