På fråga kring det.

Hur man definierar whitening varierar en del men det här är den enklaste och tror jag mest korrekta. Här har jag gjort ett exempel med en blackbox. De som vill kan tänka Google där eller ett blockchiffer. Det spelar inte så stor roll.

1. Vi har en funktion F. Detta är vår blackbox.

2. F tar parametrar. Vi vet egentligen ingenting om dem eller hur många de är ens.

3. F ger utvärde.

I många fall kan utvärdet läcka information om invärdet och algoritmen. För att hindra det gör man whitening.

Enklast försöker man där reducera redundans på de parametrar som kan påverkas d.v.s. inte algoritmen. Det kan vi kalla whitening. Ju mindre redundans som finns i parametrarna ju mindre kan algoritmen oavsett defekter läcka.

I kontext av Google är det en blåst term att använda därför att det kommer från en helt annat kultur. D.v.s. termonologin är inte vedertagen men jag kommer från en annan kultur och tänker ofta själv med de här termerna och ibland missar jag och använder dem här.

Annars för exempel hur det kan tillämpas för att reducera entropi eller utnyttja det (inte relevant med Google dock):
csrc.nist.gov/encryption/aes/round1/conf2/papers/mirza.pdf
www.cs.columbia.edu/techreports/cucs-038-05.pdf
http://www.cs.ucdavis.edu/~rogaway/p...cryptobytes.ps