Bara en observation.
Svenska Google image search ger betydligt annorlunda / sämre / filtrerade resultat än Google.com
Det kanske bara är så att i svenska image search är "Safe Search" alltid på?

I vilket fall är det lite intressant. Man undrar lite vilka övriga filtreringar (som inte kan justeras av användaren) som Google gör i de olika versionerna av söktjänsten. Vill inte låte alltför konspiratorisk, men jag tror nog man kan utgå från att det finns skillnader, inte bara i Kina versionen.