Vill köpa länkar inom ämnena ekonomi,juridik, starta eget, företagande.

Pm:a vad ni har och pris!

/Daniel