http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_837961.svd

"Flera av huvudmännen ska ha tagit ut 100000 kronor svart i måna*den i flera års tid. Som front har två av dem haft ett svenskt aktiebolag som sysslat med sökmotoroptimering (hur ett ord hamnar högst upp på listan när man söker efter något på internet). I det bolaget har de, enligt polisen, kunnat tvätta delar av *inkomsterna. En av männen har regelbundet rest till Frankrike och tagit ut stora kontanta *belopp, en annan har rest från Sverige till Lettland i samma syfte."