Jag söker en seo kunnig person som kan hjälpa mig med att optimera min webbyrå, eftersom det är just en webbyrås webbisda du ska optimera så krävs det en hel del från dig i form av kunskap och erfarenhet. min budget är inte den största, men vi kommer säkert överens.

Skicka ett pm om du känner att du är fit for fight