Jag är mitt uppe i min nyckelordsundersökning. Min fråga är hur jag ska strukturera mina nyckelord.

Min struktur idag följer:

  1. Temanyckelord
  2. Kategorinyckelord
  3. Longtailnyckelord


Temanyckelordet är det övergripande temat för verksamheten. Trafiken och inkomsten är hög, men också konkurrensen.

Kategorinyckelorden har god trafik och inkomst med lägre konkurrens. Tanken är att kategorinyckelorden blir den största inkomstkällan.

Longtailnyckelorden har låg trafik och konkurrens (inkomst är inte en viktig faktor). Tanken är att de slussar besökaren vidare till tema- och kategorinyckelorden.

Har jag tänkt rätt i min struktur? Det kommer bli svårt att ranka högt med temanyckelordet, men min tanke är att kategorinyckelorden och longtailnyckelorden ska generera en stor del av inkomsten, men också slussa besökaren vidare till temanyckelordet.