Söker skribenter som vill jobba mot provision.
Skriva texter inom olika nischer.
Provisionen ligger mellan 15-25% av inkomsterna, ju mer du jobbar ju mer provision.