Är det någon som känner till något verktyg som mäter och visar brister i en sajts eller inlänks Trust? Det skulle vara fint om det fanns ett verktyg som ger mig vägledning kring om en sajt eller länk har trust-problem. Detta verktyg borde ge specifika rekommendationer om vad jag borde åtgärda på en sajt. Verktyget borde även kunna mäta en länks Trust så att jag kan värdera den.

Finns ett sådant verktyg?