Tjena

Säljer av en Jobb Rekrytering Sida med DR:32 och bra länkar - inkluderar Mobilapp versioner i IOS & Android som synkas automatisk med webbplats - webbplatsen är nischad och fokuserar på jobb utomlands knutet till ett visst land.


Säljer av detta då fokus ligger på andra projekt.Skicka PM för mer info!