Om du vill köpa eller sälja: KÖPA
Område för sidan: ALLA
Språk på sidan: Svenska
PageRank på sidan: Minst PR3 och 1 år gamla siter
Var länken kommer ligga (startsida, antal interna sidor): spelar ingen roll.
Om länken kommer få besökarklick eller inte: Inga klick behövs
Eventuella krav på sidan du vill köpa länk av: EJ porr, Poker eller SMS lån...