Har runt 40 allmänna bloggar som ligger på snappade domäner, de flesta domänerna har vart i min ägo ett par år. Samtliga har PR1 eller högre och innehåller blandat innehåll utan speciell inriktning. Maila mig på [email protected] för priser och länklista.

Blogginläggen skall vara 300 ord eller mer per inlägg.