Område för sidan: Webbplatsen handlar generellt om hemmabio och mer specifikt om HTPC.
Språk på sidan: Svenska
PageRank på sidan: 3 (men verkar bli 4 snart)
Var länken kommer ligga: I vänster spalt på varje sida (ca 70 st i dagsläget)
Om länken kommer få besökarklick eller inte: Nej, vi kör inget "avancerat" system för att räkna klick eller visningar.
Eventuella krav på sidan man vill byta länk med: Webbplatsen får inte handla om generellt suspekta eller tveksamma områden.

Webbplatsen är http://www.htpcwiki.se/. Skicka PM om du är intresserad av ett länkbyte med mig på den här sidan.