Jag söker nu ett antal skribenter för mindre men löpande uppdrag.
Det handlar om enklare och kortare texter som ska skapas från grunden (svenska) samt texter som ska skapas eller översättas till danska, norska eller finska.

Mängden jobb varierar och du har möjlighet att jobba när (och var) det passar dig.

Skicka ett PM vid intresse och glöm inte skriva minst följande delar:
- Timkostnad
- Språkkunskaper (och nivå)
- Tillgänglig tid per månad
- Eventuell SEO-kunskap