Söker skribent som till fast pris skriver om meningar 2 gånger i programvara.

Markera meningen.
Skriv om med andra ord i ett särskilt fält. Radmat.
Skriv om en gång till i det särskilda fältet. Radmat.
Tryck på TAB så kommer du till nästa mening.

Fortsätt med alla meningar tills artikeln är slut. Bara det står samma sak får texten gärna avvika och vara annorlunda. Annat antal ord osv.

Ingen research behövs. Detta passar speciellt dig som har lätt att formulera meningar. När man fått rutin går det mycket snabbt.

Återkommande uppdrag åratal framåt i tiden. Artiklarna är på 500 ord.

Ge ett bud med fast pris.