Hej

Koncern med 5 dotterbolag som arbetar med olika infallsvinklar mot IT.

Vi inleder inom kort arbete mot en ny webb (stor) och är i behov av relaterad SEO-konsultation (e.x hierarkisk uppbyggnad). Vissa av bolagen driver Inbound marketing projekt idag men SEO-kunnandet är överlag lågt. Samarbetet vi söker går alltså bortanför webbprojektet, då omfattande sökordsanalys och optimering utifrån respektive bolags tjänsteutbud. Den senare delen av konsultationen ser vi gärna i upplägg där anställda på respektive bolag blir utförare och konsulten ett strategiskt och operativt "bollplank".

Vore fantastiskt om vi kunde etablera några kontakter här på seo-forum, via PM. Roligt om någon har kunskap/erfarenhet av IT-branschen och hyfsat insatt i inbound marketing.

Hälsar

Tobias