Bud från 1000 kr

  • Ange bud i tråden, via PM eller skicka e-post till dblomster snabel-a gmail.com
  • Köpare kommer att faktureras av ett svenskt företag. Moms och eventuell domänöverlåtelseavgift tillkommer.
  • Fri prövningsrätt förbehålles.