Är relativt ny inom SEO och har börjat göra sökordanalyser genom att använda b.la. ubersuggest och searchvolume.io.

Hur pass tillförlitlig är värdet "SEO difficulty" i ubersuggest, bra utgångspunkt eller är det svajigt att kolla på detta värdet?

Läst mig till att om man hittar ett sökord som har under 50 i detta värde så är det hyfsat görbart att slå sig in på ordet, hyfsat riktmärke?

Märkt att de båda verktygen visar olika sökvolym, ibland är det väldigt stor skillnader. Finns det någon bra förklaring på varför det skiljer och vilken är mest tillförlitlig?