Hans99 är en mycket aktiv medlem och är nu befordrad till moderator för länkbyte-sektionen.

Det behövdes en moderator för denna sektion efter almänn begäran.

Han kommer att skriva reglerna i denna tråd.