Intresserad av att köpa Faceobook grupp om aktier.

Vänligen återkoppla till mig ifall du har något relaterat till ovan. En grupp som är aktiv och inte vilande.