Vi söker skribenter som är intresserade av att skriva artiklar inom nicherna 'barn, föräldrar och familj samt skönhet och "konsumentprylar'. Allt möjligt. Skriv i ansökan om det som är mest intressant för er.

Vi önskar att artiklarna ska vara mellan 600-800 ord - lite valfritt. All research, mall och vad ni ska skriva om ligger vi bakom. Ni genomför bara själva skrivandet.

Vi ger ersättning om 0,3kr per ord. Vi önskar en artikel till att börja med. Därefter diskuterar vi ett vidare samarbete.

Vi använder oss av https://www.frilansfinans.se/ eller om ni vill fakturera oss på ett annat sätt.

Maila på [email protected]. Vi ställer dock inte så stora krav, mer än att det ska vara skrivet på korrekt Svenska och SEO-vänligt.

Hälsningar,
Christoffer