Säljer länkar från engelsk 42 UR och 47 DR site. Sidan fokuserar på crypto men stor del av innehållet är även relevant för igaming/finans. Säljer både index och artikel länkar. PM för länk och priser!