Min fråga är alltså:

Är det målgrupp "hundintresserad" OCH "bilintresserad" OCH sökord "bil" OCH placering "bästayoutubekanalen", dvs gör varje angivet kriterium mottagargruppen snävare?

Eller kan jag nå var och en av kriterierna jag angivit, t ex någon som sökt på "bil" på andra kanaler än "bästayoutubekanalen", och som inte är hund- eller bilintresserad eller bara bilintresserad?