Ett ämne på internet tenderar ju att bli mer representerat när tiden går. Vi kanske kan kalla det internets tillväxt. Tillväxten kan delas in i flera delar. Några saker kring det men inte särskilt genomtänkt som jag funderat kring:

1. Fler typer av innehåll
Utvecklingen här tenderar att vara långsam. Det tar tid för en ny teknik att komma, innan den används hos de som skapar innehåll och ännu längre tid innan den efterfrågas hos läsarna. Behov annan infrastruktur eller högre prestanda kan också spela in.

Det tog t.ex. ganska lång tid för filmer att få igenom på nätet. Foton kom däremot ganska tidigt men ännu får de sägas vara underanvända hos publicister. Kartor är på väg men kommer behöva tid på sig.

2. Fler som visar innehåll
Ju längre tiden går desto fler erbjuder ett innehåll eller tjänst kring ett ämne. Tråden om gratis annonsering är ett exempel på det. Två intressanta faktorer som spelar in där är annonsörer respektive kunder.

Annonsörer, så länge det är gratis, kan vara villiga att registrera sig på väldigt många sajter. Kunderna tenderar troligen att använda färre sajter utifrån urval och användbarhet.

3. Barriärer och motivation
Betydelsefullt är naturligtvis om barriärer finns. Att bygga något liknande Youtube som fungerar acceptabelt är svårare än en annonseringssajt.

Motivationen hos användaren bör också ha betydelse. En fotosajt behöver inte vara särskilt svår att bygga men genom att den riktar sig mot "kund" snarare än annonsör som i det tidigare exemplet blir motivationen lägre. Det är helt enkelt bättre för kunden att välja uteslutande en tjänst av de ledande och bäst fungerande.

Det sociala nätverket kan i många fall ha betydelse. En från många aspekter "sämre" tjänst kan vara bättre för "kunden" genom att stort samhälle finns runt den.

4. Ökat bredd & djup
Ett ämne får med tiden ett ökat djup. Fler aktörer som representerar ämnet spelar givetvis in där men i liten utsträckning vad jag kan se. Mer betydelsefullt tycks vara att äldre aktörer finns. Nya aktörer ger ofta kort information om ett ämne medan äldre aktörer som följt ett ämne under längre tid ger ökat djup.

Ökad bredd ges genom fler aktörer. Särskilt när nya typer av innehåll kommer. Olika aktörer väljer också ut olika saker som intressanta. Informationsbredd tenderar tycks det mig också precis som för djup styras mer hur länge de äldsta aktörer arbetat. Äldre aktörer täcker upp ett ämne allt tydligare.