Jag sällar mig till "alla andra" och följer upptrampade hjulspår...

Överföringskostnader betalas av köparen.
Jag förbehåller mig rätten att inte sälja.
Utgångsbud 100:-
Eventuell budgivning avslutas sönd 2 sept 24:00. Flera på samma bud tas separat under måndagen
* = Icke-IDN är registrerad (om man nu ser det som en för- eller nackdel...)

suverän.se
källaren.se*
smått.se
knådd.se
knåddar.se
rishög.se
företagsamhet.se*
stödperson.se
intäkt.se*
intäkter.se
vitaretänder.se*
skyddsängel.se
skyddsänglar.se
hänglar.se
stänglar.se
hänglarstänglar.se*
fm-sändare.se
seriös.se
pelletsåterförsäljare.se
elräkning.se
elräkningen.se
teleräkning.se
teleräkningen.se
telefonräkning.se
telefonräkningen.se
hönshjärna.se
karriärguide.se*
karriärjobb.se*
pröva.se*