Ingenting nytt direkt men färskt beskrivet från dem:
Google, duplicate content caused by URL parameters, and you

Egentligen gillar jag att inte sättet som de använder begreppet konsolidering på. Jag tror de menar något annat med konsolidering som applicerar betydligt mer generellt än just som de beskriver här.