Det finns flera sätt att förbjuda cachning av sidor (tex meta noarchive). Vi förutsätter att spindling av sidan är tillåten. Frågan är om

1) länkar från sidor som inte är cachade har samma "vikt" som från cachade sidor?
2) sådana sidor rankar lika bra som cachade i Google?

T.ex. Link-Vault har som krav att sidorna ska vara cachade( Det behöver inte nödvändigtvis finnas en tanke bakom ). Skulle vara mkt betjänt av att höra om ni har några erfarenheter & funderingar kring detta.