Hej
Jag undrar hur indexering på sökmotorer som google, fungerar
om jag länkar likartade subdomäner till exakt samma indexfil i samma folder.

hej.domän.se
hejsan.domän.se


1)
Om jag gör alias, så att de olika subdomänena ger lika text, då
det går till samma statiska indexfil. Är detta ok, att peka flera subdomäner på samma indexfil så det blir olika i adressfältet. Jag kan ju inte peka de nya subdomänerna på den första bannade subdomänen, då indexeras ju inte de nya, kopiorna fullt ut.

2)
Alternativt om de till samma indexfil, och ger 99% lika info, men att ett ord i title ändras. I indexfilen läser jag av adressfältet och kan då skriva annat subdomännamn i rubriker i filen.

Blir båda subdomänerna bannade i båda fallen?
Det ligger till så att jag har antagligen blivit bannad på ena, ex hej.domän.se då den påminde andra siter som även dem var mina. Endast en av "samma" tyen av subdomän sparades. Och jag har då skapat en hejsan.domän.se + flertalet andra, förbättrade med modifiering utifrån adressfältet + adressfältvariabler påverkar title mera, av unika titlar, nyckelord, men dock samma indexfil, som endast modifierar 1% typ från bannade . Så om google obannar hej.domän.se så kommer de ju att krocka, då den förbättrade koden som modifierar kommer vara rätt lika bannad som obannad.

subdomän 2 hejsan.domän.se är nu indexerad.

Har jag målat in mig i ett hörn. För det är subomän 1, hej.domän.se jag vill ha.

Hoppas Ni förstår.

Mvh

Tony