Varför inte dela upp denna tråd i "köpes" samt "säljes" nu är det en salig röra. Eller gillar de flesta detta system?