Jag är intresserad av siter inom olika segment som drar in pengar och har utvecklingspotential. Budgeten är inte då viktig.

Skicka PM med site, ordrymd, trafiksiffror, Inkomstsiffror, var intäkterna kommer från och detaljer kring detta t.ex. sitens konvertering, och konvertering på målsiten.