Jag är intresserad av att köpa länkar från Web sidor som handlar om finans, lån. Andra sidor i kan vara av intresse.

Skicka gärna ett PM till mig med ett erdjudande! glöm inte att uppge:

1. URL
2. Sitewide eller inte
3. Årlig kostnad
4. kontakt information