Hej,

Finns du, som kan översätta ca 8000 ord till finska?

Pm:a mig med pris!