Här står i detalj vad Notabene betalade för Altus, långt ifrån de 80 miljoner de försökta värdera sitt företag till på WN: altus.se/presscenter/pressrelease_2006_08_09.phpKlippt från sidan:

Köpeskilling
Köpeskillingen är fastställd till SEK 7.000.000:- därtill kommer en earn-out på SEK 4.000.000 som kommer utbetalas om Altus AB uppnår ett överskott på SEK 2,5 Mkr före skatt under perioden 1/7 2006 till 30/6 2007. Den samlade köpeskillingen avräknas med kontanter och nyutställda aktier i Notabene.net A/S.

De nyutställda aktierna innehar en lock-up som innebär att 1/3 kan säljas i perioden 1/9 2006 till 30/6 2007 , 1/3 under perioden 1/7 2007 till 30/6 2008 samt 1/3 under perioder 1/7 2008 till 30/6 2009. Därefter fri omsättning.

Köpet av Altus AB är bolagets 3:e uppköp sedan noteringen på Firsth North den 18 maj 2006. I prospektet, utgivet den 3 maj 2006, blev en förväntat tillväxt i bolaget omkring 50-70% under kommande räkenskapsår. Ledningens inställning är att denna tillväxttakt kan uppnås.