Det är en stark trend just nu att mäta personers och företags inflytande inom sociala medier.

Klout, Peerindex, Social list och mycket annat.

För egen del noterade jag tydligt att t ex min Klout score rusade i höjden så fort jag öppnade upp alla mina Facebookregler till "everyone". Dessutom ökade mängden kommentarer och likes väsentligt

När jag sedan gjorde mina första lama försök på Twitter så ökade alla värden ännu mer.
Noterbart i det sammanhänget är att när jag började följa "intressant folk" och samtidigt hade hyfsade scores så fick jag plötsligen followers från en massa olika marketingfolk. Eh - men jag har faktiskt knappt sagt nåt själv på Twitter !?

Det diskuteras en del av värdet att mäta, och vad är det egentligen som mäts och är det relevant?

Med tanke på att jag själv inte ens jobbar och i synnerhet inte inom marketing men ändå har t ex en hyfsad Klout, så är det tydligt att det inte alltid säger så mycket. För min Klout kommer från att vara aktiv inom området hundar, vilket i mitt fall är inom den privata sfären...

Tips på läsning
Online influence is more than a number

Are you measurable?

7 ways to meet infuencers who can grow your business