Jag söker ett verktyg som kontrollerar om de URLer som jag anger har indexerats.

Det är viktigt att man kan lägga in flera URLer på en gång.

Någon?