Följande är jag intresserad av för min mobilrelaterade sida:

Köp av textlänk
Område för sidan: Teknikrelaterat
Språk på sidan: Svenska
PageRank på sidan: 4+
Något besökarkrav finns inte men ändrar prisbilden.
Pris diskuteras via PM. Betalning sker månadsvis/kvartalsvis.

Byte av länk - 1
Typ av länk: Normalt länkbyte från undersidor (1 steg från förstasidan)
Område för sidan: Teknikrelaterat, gärna inom mobiltelefoni
Språk på sidan: Svenska
PageRank på sidan: Ej relevant

Byte av länk - 2
Jag kan också erbjuda länkbyte i form av 3-way. Detta är egentligen inte själva tanken.

Ni ger:
Svensk PR5 länk

Ni får:
Engelsk PR4/PR5 länk från en högtrafikerad sida (20.000+ unika/dag). Sidan är datorspelsinriktad. Sidan har 16.232 backlinks enligt Msn.