Säljer inkomstförsäkring.se för 20.000kr + moms som företag

Om det är flera intresserade (inom några dagar) så får de buda på auktionen på missdomain:
http://www.missdomain.se/xn--inkomst...b71a.se_239797

Annars är det ett köp nu pris.

Domänen har ett tiotal typeins per månad, men det stora värdet ligger i möjligheten att ranka på sökordet. Finns affiliateprogram t.ex. för unionen som betalar 500kr per ny medlem och Accept (privat aktör) som betalar 170kr som du kan komplettera adsense med.

Observera att det bara är domänen och inget innehåll som säljs.