Som rubriken lyder så har vi nu möjlighet att ta emot nya skribent- och översättningsuppdrag.

Vi är ett glatt och kunnigt gäng med tusentals utförda texter och översättningar på meritlistan. Finans, betting, e-shopping, familj & fritid, försäkring, resor och hälsa är bara några exempel på tidigare utförda uppdrag.

De kunder som vi har idag är till störst del återkommande stamkunder där vi har byggt upp ett långt win-win samarbete tillsammans. Det är även ett långsiktigt bra samarbete som vi nu gärna vill skapa tillsammans med dig.

Vi skriver och översätter texter till/från svenska, engelska och spanska. PM för intresse.