Den här undersökningen pekar på att Google ignorerar innehållet i länktext efter det 55:e tecknet. Text längre bak i texten påverkade helt enkelt inte sökresultaten i testet som utfördes.

Här är ett exempel på en femtiofem tecken lång länktext

Som synes ovan så är 55 tecken ganska väl tilltaget och mer än tillräckligt för vanliga länkar.