Om du vill köpa eller sälja: Köpa

Område för sidan: Shopping

Språk på sidan: Engelska

PageRank på sidan: PR 2-6

Var länken kommer ligga (startsida, antal interna sidor): Helst startsidan. Men undersidor kan även accepteras

Om länken kommer få besökarklick eller inte: Inte ett krav

Eventuella krav på sidan du vill köpa länk av: Skall vara engelskspråkig och ligga i USA eller UK.